Publicerad 21 april 2021

Nationell samordning, Uppdrag fullföljd utbildning

SKR fram en plan för en nationell strategi för fullföljda studier.

Inom en överenskommelse med regeringen, som sträcker sig mellan 2021- 2022, tar SKR fram en plan för en nationell strategi för fullföljda studier och fungerande övergångar mellan stadier, skolor och program.

För att lyckas i studieavbrottsfrågan krävs ett brett samarbete och SKR har därför även startat en nationell samverkansgrupp med statliga myndigheter, kommunala och enskilda skolhuvudmän samt intresseorganisationer som fackförbund och elevorganisationer.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset