Publicerad 15 mars 2021

KARTA – en modell för kvalitetsutveckling i förskolan

KARTA är en modell för kvalitetsutveckling i svensk förskola. Målsättningen är att ge huvudman och rektor i förskolan en modell för ökad kunskap om förskolans styrkor och utvecklingsbehov.

KARTA tar ett helhetsgrepp om förskolans verksamhet

KARTA (Kartläggning, Analys, Resultat, Tidsanvändning och Arbetsmetoder) fokuserar på fem dimensioner – förskolans mål, ledning, kompetens, kultur och arbetssätt. Arbetet genomförs via en process med aktiv medverkan av rektor, förskollärare och barnskötare.

Modellen skapar bättre förutsättningar att styra förskolans resurser dit de gör störst nytta. På sikt bidrar KARTA till en lärande organisation; en förskola som bygger på kontinuerlig förbättring.

En process i tre faser

KARTA består av tre faser: kartläggning, lokal anpassning och genomförande. Kartläggningen genomförs av de förändringsledare som SKR utbildar. Dessa bistår sedan rektor som leder arbetet med att utveckla nya arbetssätt och processer, utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

KARTA – en modell för kvalitetsutveckling (PDF)

Nu erbjuds fler kommuner att delta i KARTA

SKR planerar nu för att erbjuda fler kommuner att delta i KARTA med en skräddarsydd utbildning för 2-6 förändringsledare per deltagande kommun. Dessa utbildas i KARTA:s processer och verktyg och leder arbetet tillsammans med rektor vid de deltagande förskolorna i den egna kommunen. Mer information kommer under hösten.

Bakgrund

KARTA har utvecklats av SKR i samarbete med pilotkommuner – Borlänge, Gagnef, Kalmar, Landskrona, Lysekil, Norberg, Sollefteå, Stockholm och Sundbyberg. Modellen följer grundstrukturen från PRIO.

Utvecklingsarbetet PRIO

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset