Publicerad 21 april 2021

KARTA – en modell för kvalitetsutveckling i förskolan

KARTA är en modell för kvalitetsutveckling i förskolan som bidrar till att ge huvudman och rektor ökad kunskap om förskolornas och förskolans styrkor, utmaningar och utvecklingsbehov.

KARTA ger stöd i det systematiska kvalitetsarbetet

KARTA (Kartläggning, Analys, Resultat, Tidsanvändning och Arbetsmetoder) fokuserar på fem områden – förskolans mål, ledning, kompetens, kultur och arbetssätt.

Modellen ger rektor och huvudman underlag och stöd för att kunna organisera och styra resurser dit de gör bäst nytta för likvärdighet och kvalitet. På varje förskola bidrar KARTA till ökad samsyn och delaktighet i utvecklingsarbetet, ett stöd för att utveckla en lärande organisation

KARTA består av tre faser: kartläggning, lokal anpassning och genomförande. Arbetet genomförs genom en process med aktiv medverkan av rektor, förskollärare och barnskötare.

KARTA - en modell för kvalitetsutveckling (PDF) Pdf, 2 MB.

Nu utvecklas en digital plattform för KARTA

SKR planerar nu för ett digitalt upplägg av KARTA:s verktyg med en lättillgänglig instruktion av processen. Ett flexibelt upplägg utifrån kommuners olika storlek och förutsättningar som gör det möjligt att användas i hela eller delar av kommunen.

Bakgrund

KARTA har utvecklats av SKR i samarbete med ett antal pilotkommuner. KARTA följer strukturen från PRIO, en kvalitetsmodell för grundskolan som har använts i många kommuner och det efterfrågades en liknande modell för förskolan.

Utvecklingsarbetet PRIO

Informationsansvarig

  • Anna Tornberg
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset