Publicerad 17 mars 2021

Distansundervisning

Från den 30 juni 2021 tillämpas bestämmelserna om distansundervisning.

Distansundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid (1 kap. 3 § skollagen).

Informationsansvarig

  • Åsa Ernestam
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset