Publicerad 4 maj 2021

Statsbidrag att söka till öppen förskola

Det finns ett statsbidrag att söka för verksamheter som ska underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har ett statsbidrag att söka som bland annat kan beviljas till öppen förskola.

Under 2021 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade. Insatser som stödjer språkinlärningen ska särskilt prioriteras.

För mer information om medlen, kontakta din länsstyrelse.

Ersättning till kommuner för att utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Kommun beskriver sina erfarenheter av att använda medlen

Ödeshög kommun berättar om hur och varför de ansökt om Länsstyrelsens statsbidrag. De beskriver hur de resonerar inför att söka medlen och hur de kan användas på bästa sätt.

Länsstyrelsen berättar om medlen

Länsstyrelsernas nationella samordnare för utvecklingsmedel §37a berättar om vad det är för typ av statsbidrag och hur kommuner kan ansöka. Medlen kan användas för att testa och utveckla insatser utifrån lokala behov.

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset