Publicerad 16 mars 2021

Om satsningen öppen förskola för språk och integration

Sedan våren 2018 driver SKR satsningen Öppen förskola för språk och integration. Syftet är att påskynda etableringen för utrikes födda kvinnor och öka deltagandet i förskolan. Satsningen är en överenskommelse med regeringen och ska pågå under tre år.

Som en del i satsningen kartlägger SKR befintlig verksamhet i landet, inventerar lokala behov för att fler kommuner ska kunna driva sådan aktivitet samt sprider lärande exempel på hur kommuner samordnar öppen förskola med språkundervisning och andra integrationsinsatser. SKR sprider även information om det statsbidrag som finns att söka för kommuner.

Filmen är en presentation av arbetet i SKR:s satsning Öppen förskola för språk och integration.

Bakgrund till satsningen

Många utrikes födda och nyanlända kvinnor är föräldralediga under längre perioder. Deras etablering i arbets- och samhällslivet blir då försenad, vilket även får negativa konsekvenser för integration och jämställdhet. En annan utmaning är att en grupp barn med utländsk bakgrund i lägre grad deltar i förskola än barn med svensk bakgrund. Det kan hämma dessa barns språkliga utveckling och framtida etablering i samhället.

Kontakta oss gärna

Erbjuder ni språkstöd till utrikes födda föräldrar inom ramen för den öppna förskolan i er kommun? Vi är intresserade av att veta mer, kontakta oss gärna.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset