Publicerad 16 mars 2021

Fördjupning öppen förskola för språk och integration

Här kan du ta del av filmer och rapporter som tagits fram genom satsningen.

Filmer om öppen förskola

Satsningen Öppen förskola för språk och integration har spelat in flera filmer om öppen förskola.

Öppen förskola ger tidiga insatser för integration

Videon innehåller infografik som visar hur öppna förskolan gör ett viktigt förebyggande arbete. Potentialen att stödja än fler utrikes födda föräldrar och deras barn till etablering, minskad utsatthet och ett bättre liv är stor.

Syntolkad version, Youtube

Fördelarna med att satsa på öppen förskola

Infografikvideon om satsningen visar hur insatser på öppna förskolan kan stödja etablering och öka deltagandet i den ordinarie förskolan. Videon innehåller aktuell statistik.

Syntolkad version, Youtube

Deltagare på öppen förskola berättar

En besökare på öppna förskolan berättar varför verksamheten är viktig för henne.

Öppna förskolan – vägen till integration

Den öppna förskolan kan vara en väg att snabbare komma i studier och arbete för utrikes födda kvinnor. Drygt 200 kommuner har öppna förskolor och cirka 100 av dem erbjuder riktade insatser mot utrikes födda föräldrar. Så potentialen är stor. På öppna förskolor idag erbjuds bland annat språkträning, samhällsinformation, yrkesvägledning, hälsoinformation och stöd att börja vanlig förskola. SKR driver satsningen Öppen förskola för språk och integration.

Öppen förskola förankrad på alla nivåer

Olika företrädare från Malmö stad berättar om hur öppen förskola används som en strategisk resurs och investering för kommunens verksamhet.

Intervjustudie med utrikes födda kvinnor som besöker öppna förskolor

För mig och mitt barn, intervjustudie med utrikes födda kvinnor som besöker öppna förskolor

Utvärdering av fem kommuners arbete med öppen förskola som stöd

Rapporten Ett steg in utvärderar fem kommuners verksamheter med öppna förskolor som samordnar insatser för språkträning och annat stöd för integration.

Ett steg in

Kort folder om SKR:s satsning Öppen förskola för språk och integration

SKR:s arbete med satsningen Öppen förskola för språk och integration

Kunskapsöversikt om öppen förskola för integration

SKR:s kunskapsöversikt innehåller en sammanställning av aktuell kunskap och forskning på området.

Öppen förskola öppnar många dörrar

Delrapport till regeringen efter satsningens första år

Delrapport från mars 2019 som beskriver föreslagna och pågående aktiviteter samt en strategi för kommande arbete.

Delrapport till regeringen efter satsningens första år (PDF) Pdf, 687 kB.

Illustrationer som kommuner kan använda

SKR har friköpt fyra illustrationer som kommuner kan använda för att informera om verksamhet med koppling till integrationssatsningar på öppen förskola. OBS! Endast kommuner har rätt att använda bilderna, och denna text ska finnas med: "Illustration: Kristine Widlert".

Om du vill ladda ner en bild, klicka på miniatyrbilden nedan för att göra den större. Högerklicka sedan på bilden och välj "Spara bild som".

Högerklicka på bilden och välj "Spara bild som".

Högerklicka på bilden och välj "Spara bild som".

Högerklicka på bilden och välj "Spara bild som".

Högerklicka på bilden och välj "Spara bild som".

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset