Publicerad 15 mars 2021

Ledamöter huvudmännens expertråd för skolutveckling

Här hittar du en förteckning på ledamöterna i expertrådet.

Expertrådet leds av Elisabet Nihlfors, professor vid Uppsala universitet.

Övriga deltagare

 • Mikael Alexandersson, rektor för Högskolan i Halmstad
 • Daniel Anderwall Sjöholm, lärare på T1-skolan i Linköping (F-6)
 • Mike Bergström, lärare på Hagaskolan i Umeå (F-9)
 • Robert Clark, rektor, Internationella Engelska skolan i Enskede
 • Andreas Fejes, professor vid Linköpings universitet
 • Sofie Lindén, Pedagogik- och utvecklingschef, Kunskapsskolan
 • Jan Löwstedt, professor vid Stockholms universitet
 • Victoria Malmgren, biträdande förskolechef i Kinda
 • Per Marteus, rektor Byängsskolan i Täby (F-9 samt särskola)
 • Fredrik Nordvall, förvaltningschef, Hallsbergs kommun
 • Anette Olin, lektor vid Göteborgs universitet
 • Astrid Pettersson, professor vid Stockholms universitet
 • Marie Pilfalk, rektor, Broholmsskolan i Lidköping (åk F-9)
 • Andreas Ryve, professor vid Mälardalens högskola
 • Karin Rönnerman, professor vid Göteborgs universitet
 • Helena Sagar, lektor i Kungsbacka kommun
 • Marie Sandell, biträdande rektor Engelska skolan norr i Stockholm
 • Daniel Sundberg, docent, Linnéuniversitetet
 • Ingegerd Tallberg-Broman, professor vid Malmö högskola
 • Mats Tegmark, lektor vid Högskolan Dalarna
 • Ann-Christine Wennergren, docent vid Högskolan i Halmstad

Informationsansvarig

 • Bodil Båvner
  Utredare

Kontakt

Kontakta SKR