Publicerad 15 mars 2021

Huvudmännens expertråd för skolutveckling

SKR och Friskolornas riksförbund tillsatte Huvudmännens expertråd för skolutveckling. Deltagarna i expertrådet är lärare, skolledare och forskare som har arbetat systematiskt för att utveckla och studera undervisning och arbetssätt.

Expertrådet fick i uppdrag att samla erfarenheter av hur framgångsrik skolutveckling kan gå till i praktiken. I vår rapport hittar du slutsatser och rekommendationer om vad som krävs för att stärka svensk skola. Dessa bygger på konkreta exempel från förskolor, skolor, huvudmän och lärosäten samt aktuell forskning.

Expertrådets förhoppning är att vårt arbetssätt, det vill säga att lärare, skolledare och forskare möts för att tillsammans analysera och ta tillvara olika erfarenheter och forskningsresultat, ska få större spridning. På så sätt tas den kompetens som finns i organisationen tillvara och ett gott samtal om skolutveckling skapas.

Rapporten innehåller totalt 30 rekommendationer. De riktar sig till staten, huvudmän, rektorer och lärare. Några förutsätter att regler förändras, medan flera kan prövas omedelbart. Här och nu.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR