Publicerad 29 september 2021

Stärkt kompetens i användarcentrering hos huvudmännen

Inom ramarna för satsningen Skoldigistöd arbetar SKR för att utveckla huvudmännens kompetens i användarcentrerad utveckling.

 • När elever, vårdnadshavare och medarbetare involveras för att ta fram tjänster och produkter blir slutprodukten anpassad efter användarnas behov och förutsättningar. Det kan ta lite längre tid men blir både bättre och mer kostnadseffektivt på lång sikt. Det gäller inte minst för skolans digitalisering.
 • Med metoden användarcentrerad utveckling – även kallad tjänstedesign – kan huvudmän lyckas bättre i sina utvecklingsprojekt att ta fram tjänster och produkter.
 • Detta delprojekt omfattas av initiativ 11 i handlingsprogrammet #skolDigiplan.

Samverkan och syfte

Delprojektet har en nära samverkan med bland andra Skolverket och Swedish Edtest. Arbetet syftar till att skolhuvudmännen ska bli bättre på att utgå från användarnas behov; detta genom att tidigt involvera målgruppen och gemensamt identifiera behov, problem och lösningar i projekt som till exempel ska ta fram en tjänst eller en produkt.

En viktig del i arbetet är avstämning och förankring med skolans olika aktörer. Detta sker bland annat via nätverk, en referensgrupp och nyhetsbrev.

Mål

 • Att tillsammans med Innovationsguiden genomföra en utbildning för sju huvudmän i användarcentrerad utveckling, september 2021 – mars 2022.
 • Att producera ett webbinarium om användarcentrerad utveckling.
 • Att ta fram lärande exempel och ett digitalt stödmaterial för samtliga huvudmän.
 • Att uppmuntra skolans huvudmän att börja arbeta användarcentrerat.
 • Leverans av stödmaterial kommer att ske hösten 2022.

Aktiviteter på gång

Utbildningen med de sju huvudmännen är igång startat, liksom förarbetet med att ta fram ett digitalt stödmaterial till alla huvudmän. Ett webbinarium planeras att ordnas.

Ansvarig

Annika Agélii Genlott
Processledare

Informationsansvarig

 • Annika Agélii Genlott
  Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset