Publicerad 8 december 2021

Skoldigistöd – stöd i arbetet med digitalisering i skolan

SKR driver satsningen Skoldigistöd – om digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet. Vi tar fram stöd inom initiativ 11, 12 och 13 i handlingsplanen för digitalisering i Skolväsendet, #skolDigiplan, samt att se över ytterligare behov.

Vi vänder oss mot samtliga huvudmän, såväl kommunala som enskilda, inom skolväsendet. Satsningen är en överenskommelse med staten och sker i samarbete med Adda och Inera samt i samverkan med Skolverket. Skoldigistöd pågår till slutet av 2022.

Varje delprojekt arrangerar webbinarier och har nätverk eller fokusgrupper. Dessutom samlar SKR representanter för hela skolväsendet till rundabordssamtal några gånger per år för att informera om Skoldigistöd samt diskutera den nationella strategin och #skolDigiplans samtliga initiativ.

Seminarier inom Skoldigistöd

Seminarier inom Skoldigistöd

Datum

Seminarie

13 oktober 2021

Rundabordssamtal för hela skolväsendet.

29 november 2021

En gemensam infrastruktur för digitalisering

6 december 2021

Beställarkompetens inom skolsektorn

Februari 2022

Teknisk och pedagogisk support i skolan

April 2022

Nyttan med användarcentrering i skolan

Maj 2022

Dialog: Behov för effektiv digitalisering

Oktober 2022

Metoder och stöd för användarcentrering

November 2022

Hearing: Lokala behov att lyfta till regeringen

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR