Publicerad 24 mars 2022

Kommer verktyget att ersättas med något?

Nej, SKR kommer inte att ersätta LiKA Lärare med något annat likvärdigt verktyg. SKR arbetar vidare med frågor om skolans digitalisering genom överenskommelsen med regeringen om en nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet.

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR