Publicerad 24 mars 2022

LiKA Lärare avvecklas

SKR har beslutat att avveckla LiKA Lärare den 24 maj 2022.

Verktyget LiKA Lärare

LiKA Lärare skapades för att konkret stödja skolan/huvudmännen i arbetet med digitalisering. Nu har läget och förutsättningarna för skolans digitalisering förändrats och SKR prioriterar att stödja i andra delar av skolans digitalisering.

Viktiga datum i samband med avvecklingen av LiKA Lärare

31 mars

Möjligheten att skapa nya konton i verktyget upphör.

24 maj

TJänsten stängs. Du kan, fram till stängning, hämta ut data/resultat från tidigare mätningar.

Inför beslutet om att avveckla LiKA Lärare har skolhuvudmän fått ge sin syn på LiKA-verktygen och dess framtid. Den sammantagna bilden gav att en stängning av verktyget var den bästa vägen att gå. 

Vanliga frågor och svar

 • Vad händer med vår data och de personuppgifter som finns i verktyget?

  All data kommer att raderas. Observera att SKR inte kommer inte ta ut några rapporter, det är upp till respektive användare att göra.

 • Hur länge går det att använda verktyget och göra en värdering?

  Verktyget är i bruk fram till den 24 maj 2022.

 • Kommer verktyget att ersättas med något?

  Nej, SKR kommer inte att ersätta LiKA Lärare med något annat likvärdigt verktyg. SKR arbetar vidare med frågor om skolans digitalisering genom överenskommelsen med regeringen om en nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet.

  Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Informationsansvarig

 • Mikael Svensson
  Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR