Publicerad 12 mars 2021

Skattningsverktygen LIKA

För att underlätta digitaliseringen av skola och förskola finns två skattningsverktyg LIKA ledning samt LiKA lärare.

De två LIKA-verktygen visar konkret vad digitaliseringen innebär. De hjälper lärare, rektorer, förskolechefer och förvaltningar att fokusera på och prioritera rätt saker.

OBS! LiKA-lärare 3.0 kommer år 2020 att lanseras under vecka 33. Den nya versionen kommer att vara omarbetad utifrån användarnas önskemål. Den nuvarande versionen av LiKA-lärare kommer att vara fortsatt öppen för att kunna genomföra skattningar i juni om så önskas. Supportfunktionen för verktyget kommer att vara stängd fram tills lanseringen av nästa version av LiKA-lärare. Detta gäller båda LIKA-verktygen.

LIKA ledning

Verktyget för rektorer, förskolechefer och förvaltningar inom skola och förskola.

Verktyget LIKA ledning

LIKA lärare

Verktyget för lärare inom skola och förskola

Verktyget LiKA lärare

LIKA på sociala medier

Facebook-gruppen LIKA, it-tempen för skola och förskola

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset