Publicerad 24 mars 2022

Skattningsverktygen LIKA

För att underlätta digitaliseringen av skola och förskola finns två skattningsverktyg LIKA ledning samt LiKA lärare.

De två LIKA-verktygen visar konkret vad digitaliseringen innebär. De hjälper lärare, rektorer, förskolechefer och förvaltningar att fokusera på och prioritera rätt saker.

LIKA ledning

Verktyget för rektorer, förskolechefer och förvaltningar inom skola och förskola.

Verktyget LIKA ledning

LiKA lärare

Verktyget för lärare inom skola och förskola.

LiKA Lärare är under avveckling och verktyget stängs den 24 maj 2022.

Verktyget LiKA lärare

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR