Publicerad 12 mars 2021

Överenskommelser digitala enheter

Många skolor förser eleverna med personliga digitala enheter. Vid utdelning brukar någon form av överenskommelse med eleverna och deras vårdnadshavare ske. I överenskommelsen är det viktigt att tänka på att skolan enligt skollagen är avgiftsfri, att skilja på handhavande och incidenter.

I samband med att skolhuvudman delar ut personliga digitala enheter (datorer, lärplattor, Chromebooks e.dyl.) till eleverna, är det vanligt att teckna någon form av överenskommelse som elever och deras vårdnadshavare tar del av. Eftersom skolan enligt skollagen ska vara avgiftsfri kan man i dessa överenskommelser inte sätta några villkor för eventuell ersättningsskyldighet vid skada eller förlust.

Riktlinjer för hantering en sak, incidenter en annan

Överenskommelsen ska vara till för att tydliggöra handhavande av de digitala enheterna när det gäller allt från nätetik och användarkonton till hur enheten ska skyddas på olika sätt. Riktlinjer för hantering helt enkelt. Om det sker en incident, till exempel skada av något slag, är det skolans rutiner för just incidenter som ska gälla. Hur man gör när en ruta krossas, en lärobok går sönder, en dator tappas i golvet osv. Eventuell skadegörelse kan leda till ersättningsskyldighet, stöld ska anmälas till polisen och så vidare. I överenskommelsen man har med eleven kan man hänvisa till dessa rutiner vid incidenter, men det är inte nödvändigt.

Det är viktigt att inte blanda ihop att skolan som är avgiftsfri tillhandahåller digitala enheter som lärverktyg i utbildningen med vad som händer om man som elev är oaktsam med skolans egendom. Ju tydligare riktlinjer för hantering av den digitala enheten och hur den ska skyddas, desto lättare process vid eventuell incident.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset