Publicerad 19 maj 2021

Mallar och Mittköpings dokument, molntjänster

Här har vi samlat de olika dokument Mittköping arbetat med samt SKR:s mallar och vägledningar i arbetet med att införa och använda molntjänster i skolan.

Materialet ska ses som en inspiration och ett stöd i ert arbete att diskutera och ta ställning till om och hur molntjänster ska användas.

Det är viktigt att dokumentera och vara tydlig i varför man väljer att använda molntjänster och hur. Att det är förankrat i verksamheten och att vårdnadshavarna får tydlig, enhetlig och bra information. En ny dataskyddsförordning börjar gälla den 25 maj 2018, vilken bland annat innebär att det blir ännu viktigare att ha sin dokumentation på plats, göra en risk- och sårbarhetsanalys och ha koll på hur personuppgifter behandlas i de olika it-tjänsterna. Det kvarstår en del frågor gällande den nya Dataskyddsförordningen som kommer att redas ut under året (se länk till mer information längre ner).

Dokument, mallar och vägledningar

Här finns samtliga dokument som är framtagna i arbetet med stödmaterialet och som är kopplat till sidorna om förstudie, it-arkitektur, klassning och avtal – alla viktiga delar i arbetet med att införa och använda molntjänster i skolan. Materialet är tänkt som vägledning, för att reda ut en del otydligheter och för att underlätta de olika diskussioner och ställningstaganden som behövs.

SKR:s vägledningar och mallar

Vägledning om molntjänster i skolan ur PuL-perspektiv (PDF) Pdf, 710 kB.

Formativ bedömning och summativa omdömen – vad är integritetskänslig information egentligen? (PDF) Pdf, 546 kB.

Mall systemsäkerhetsanalys samt risk- och sårbarhetsanalys (Word) Word, 51 kB.

Mall PuL-bedömning för användning av molntjänst i skolan (Word) Word, 31 kB.

Mittköpings dokument

Mittköpings systemsäkerhetsanalys samt risk- och sårbarhetsanalys (PDF) Pdf, 1 MB.

Mittköpings etiska ställningstagande (PDF) Pdf, 504 kB.

Mittköpings PUL-bedömning för molntjänster (PDF) Pdf, 737 kB.

Mittköpings skolors it-tjänster och vad de används till (PDF) Pdf, 510 kB.

Viktigt

Materialet ska ses som ett underlag med stödjande exempel för kommuner och huvudmän att göra en egen juridisk bedömning, informationssäkerhetsklassning och ta fram den dokumentation som behövs. Materialet kommer att revideras allt eftersom direktivet kring bland annat kommande Dataskyddsförordning och Privacy Shield tydliggörs. SKR tar gärna emot synpunkter kring innehållet för att kunna hålla det aktuellt och relevant.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset