Publicerad 12 mars 2021

It-arkitektur, systemmatris, molntjänster

Hur ska molntjänsten passa in med övriga it-tjänster som används och vem ska ansvara för ”bygget” med allt från synkronisering av data till riktlinjer för hur webbplatser, bloggar med mera ska skapas och se ut?

Mittköping är en kommun hyfsat i framkant när det gäller digitalisering. Det finns en teknisk mångfald i skolan med en blandning av PC-datorer, Chromebooks, Hybrider, Mac-datorer och iPads. Mittköping har investerat i en så kallad integrationsmotor som används för att synkronisera konton för bland annat elever, pedagoger, klasser, grupper och behörigheter mellan katalogtjänst (AD) och olika it-tjänster.

Målsättning att använda standarder

Mittköping arbetar med målsättningen att använda sig av standarder och öppna API:er och har anslutit sig till Skolfederation för att kunna arbeta med att strukturera innehållet i hela skolportalen, ha en inloggning (Single Sign On) och så vidare.

Kommunen har också valt att publicera sin Öppna data på webben och har som mål att tillgängliggöra så mycket som går och tillåts. Här finns framtida möjligheter till effektivisering av till exempel skolornas arbete med statistik.

Mittköping har med andra ord påbörjat och kommit en bit på väg i sitt pusselbyggande när det gäller kommunens it-arkitektur och det är viktigt att även molntjänsten passar in.

Synkronisering, konton, behörigheter och förvaltning

Molntjänsterna marknadsförs ofta som gratis, även om det är en sanning med modifikation. Idag betalar man ingenting för licenser eller funktionalitet, men man ska räkna med kostnader för integrationer och förvaltning. Det kan till exempel innebära att it-konsulter eller andra leverantörer behöver anlitas för att kunna läsa in schema eller användardata beroende på hur upplägget ser ut i kommunen. Här kan kommunen hamna i ett upphandlingsläge. Det kan också betyda att man gör ”grovjobbet” själv inom organisationen, det vill säga läser in användare, ställer in olika behörigheter, bygger strukturer och siter.

För Mittköpings del handlar det om att så bra som möjligt få in molntjänsten i den struktur som finns. Att använda integrationsmotorn och ha ett förvaltarskap med central förvaltning gällande de grundläggande delarna och sedan lokal administration ute på skolorna för stöd och flexibilitet. Flera skolor har ansvariga IKT-pedagoger som är redo att ta sig an uppdraget, medan andra behöver organisera om och se till att tiden finns för de ansvariga. Förvaltarorganisationen ska hålla på såväl lång som kort sikt gällande både support och utbildning.

När det gäller support arbetar Mittköping enligt ”learning by doing” och för att skapa en dela-kultur där man hjälper varandra, tipsar varandra och diskuterar olika funktioner och hur de bäst kan användas. Molntjänsterna är användarvänliga med gott om pedagogiskt upplagd hjälp. Utöver det finns det olika forum att hitta hjälp i. En avgörande faktor blir att se till att tiden och organisationen för både självlärande och kollegialt lärande finns ute på skolorna.

Tips

Oavsett förutsättningarna i kommunen när det gäller att bygga sin GAFE- eller Office365-miljö, är det viktigt att tänka så rätt som möjligt från början och använda de nätverk som finns för att ta del av erfarenheter hur man ska skapa en struktur som håller.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset