Publicerad 12 mars 2021

Lärplattor i skola och förskola

Många skolor och förskolor väljer att investera i lärplattor i verksamheten, eftersom de är användbara pedagogiska verktyg. Men det är inte alltid helt enkelt att reda ut vad som gäller kring avtal, konton och datalagring. Därför har SKR tagit fram en vägledning som också ger tips på hur man kan hantera och administrera lärplattorna.

Vägledningen är tänkt som stöd till skolverksamheter i arbetet med att bedöma informationen som hanteras i tjänsterna kopplade till lärplattan, om kraven i personuppgiftslagen (PuL) följs till exempel. Delar av materialet fokuserar på Apples tjänster (iPad, iCloud) eftersom Apple har tagit fram ett avtal anpassat för skolan, men övrigt innehåll är tillämpbart även på andra leverantörers tjänster.

Olika ställen att spara information på

Kommuner och skolor har idag oftast flera olika it-tjänster i verksamheten där information av olika slag lagras. Det kan till exempel vara it-tjänster för administrativa uppgifter, för pedagogiskt arbete, för läromedel och lärresurser. Ett pussel av olika it-tjänster där det är viktigt att tydliggöra vilka tjänster som används till vad och vilken information som får lagras var.

En lärplatta är både en hårdvara och en it-tjänst, en molntjänst, eftersom lärplattan kopplas till ett användarkonto med tillhörande tjänst där information kan lagras och delas med andra. En lärplatta är också ofta vägen in till andra it-tjänster kommunen använder och behöver hanteras utifrån det.

Det här innebär att kommuner som använder lärplattor i verksamheten bland annat behöver göra en PuL-bedömning. En PuL-bedömning är en bedömning av om en tilltänkt behandling av personuppgifter är laglig och vilka förberedelser och säkerhetsåtgärder som krävs innan en behandling eventuellt kan ske. Man ska också göra en informationssäkerhetsklassning samt ta fram riktlinjer för användande.

Vägledningens innehåll

Vägledningen fokuserar dels på Apples nya skolavtal, vad det innebär och dels på vad man kan göra för att säkerställa effektiv och rätt hantering av lärplattor i skolverksamheten. Som komplement till vägledningen finns också ett ”case” med en fiktiv kommun som genomför en bedömning enligt reglerna i PuL samt en risk- och sårbarhetsanalys.

SKR har också tagit fram en vägledning som gäller användandet av molntjänster för kommunikation och samarbete i skolan, tjänster som till exempel Google Suite for Education och Office365. Det materialet kan också vara användbart i arbetet att analysera och dokumentera verksamhetens användning av lärplattor.

Vägledningen hantering av lärplattor i skolan (PDF)

Viktigt

Materialet är en prototyp för kommuner och huvudmän att prova i arbetet med att göra sin egen juridiska bedömning och informationssäkerhetsklassning. SKR har valt att publicera en prototyp som revideras och kompletteras dels när direktivet gällande kommande Datakyddsförordning tydliggörs och dels baserat på synpunkter från er som använder materialet och tar gärna emot förslag på förändringar och förbättringar.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset