Publicerad 12 mars 2021

Molntjänster

En viktig del inom skolans digitalisering är användningen av det som brukar kallas molntjänster. SKR arbetar bland annat med vägledning och stöd åt de kommuner och regioner som använder sig av dessa tjänster.

Att använda sig av molntjänster kan till exempel underlätta det formativa arbetssättet och göra information mer tillgänglig. Det finns flera olika molntjänster, varav Microsoft Office365 och Google Apps for Education är två tjänster som det blir allt vanligare att skolor använder.

Det är viktigt att tjänsterna används på rätt sätt, till exempel i förhållande till dataskyddslagen (dataskyddsförordningen, eller GDPR) som innebär en del skärpta regler.

Grunderna för att använda tjänsterna på rätt sätt

Tjänsterna är till viss del gratis och ibland används de utan reflektion kring de utmaningar som finns och utan beredskap på problematik som kan uppstå. SKR arbetar därför med stöd till de kommuner och regioner som använder sig av molntjänster. Det är främst två delar du bör ha koll på:

Avtalen

Så väl grundavtal, personuppgiftsbiträdesavtal och tillägg för säker dataöverföring, som vad som gäller för olika sorters tredjepartsprodukter som kan kopplas till grundtjänsterna.

Rätt användande av tjänsten

Att, baserat på till exempel PuL-bedömning och informationssäkerhetsklassning, tydliggöra vad tjänsten används till, vilken information som får lagras där, samt säkerställa att det kommuniceras till medarbetare, elever och vårdnadshavare.

Det grundläggande arbetet i kommunerna och på skolorna handlar också om att få molntjänsten och dess funktionalitet att passa in i verksamhetens process. Det är verksamhetens behov och krav som ska styra.

Om molntjänster

Molntjänster är färdigpaketerade tjänster där lagring, datorkapacitet eller programvaror levereras över internet. I det här sammanhanget använder vi begreppet molntjänst för tjänster som Google Apps for Education (GAFE) och Microsoft Office365, även om man till molntjänster också kan räkna andra it-tjänster som skolan använder (LMS, it-tjänster för schema, frånvaro, planering, bedömning, utvecklingsplaner med flera).

Användningen av molntjänster skapar möjligheter till nya arbetssätt, samarbeten och enklare och mer effektiv kommunikation. Allt fler kommuner väljer att komplettera it-tjänster för till exempel pedagogisk planering och bedömning med en molntjänst för samarbeta och kommunikation. Ett pussel av olika it-tjänster byggs för att kombinera de bästa funktionerna från de olika tjänsterna.

SKR är aktiva för att åstadkomma dialog och samverkan med de aktuella molntjänsteleverantörerna, Datainspektionen, Skolverket och andra aktörer i frågor som rör molntjänster och anpassning till förutsättningar och villkor som gäller för kommuner och landsting.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset