Publicerad 12 mars 2021

Tidsplan skoladministrativa system

Ont om tid är det ofta gott om, men om möjligt – se till att ni har rejält med tid för att göra grundarbetet inför upphandlingen och ta höjd för eventuella tidsförskjutningar längs vägen.

Mittköping påbörjar sitt arbete nästan två år innan avtalet går ut. En upphandlingsprocess med dess olika delar beräknas vanligtvis till 6-8 månader, men innan man kommit så långt som till själva kravställningen finns åtskilligt att göra i Mittköping eftersom man har haft nuvarande system under lång tid.

För att få ihop ett bra underlag och en bra kravställning som fångar upp de behov verksamheten har, bör man till exempel arbeta med:

 • förstudie
 • process- och behovsbeskrivning
 • informationsflöde
 • in- och utdata
 • it-miljö och it-arkitektur
 • informationssäkerhetsklassning
 • risk- och sårbarhetsanalys
 • interna processer kring ansvar och roller
 • marknadsanalyser
 • förankring i verksamheten
 • information och kommunikation.

Många roller och personer är inblandade.

Informationsansvarig

 • Annika Agélii Genlott
  Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset