Publicerad 12 mars 2021

It-arkitektur, skoladministrativa system

Ju tydligare beskriven it-miljö och arkitektur, desto enklare att ställa rätt krav i upphandlingen! Ta armkrok med till exempel it-arkitekten i kommunen för att få fram en enkel beskrivning av er it-miljö.

Mittköping är en kommun hyfsat i framkant när det gäller digitalisering. Det finns en teknisk mångfald i skolan med en blandning av PC-datorer, Chromebooks, Hybrider, Mac-datorer och iPads. Mittköping har investerat i en så kallad integrationsmotor som används för att synkronisera konton för bland annat elever, pedagoger, klasser, grupper och behörigheter mellan katalogtjänst (AD) och olika it-system.

Målsättning att använda standarder

Man arbetar med målsättningen att använda sig av standarder och öppna API:er och har anslutit sig till Skolfederation för att kunna arbeta med att strukturera innehållet i hela skolportalen, ha en inloggning (Single Sign On) och så vidare. En koppling till Bank-id kommer ske inom snar framtid och en e-tjänsteportal är under uppbyggnad.

Man har också valt att publicera sin Öppna data på webben och har som mål att tillgängliggöra så mycket som går och tillåts. Här finns framtida möjligheter till effektivisering av till exempel skolornas arbete med statistik.

Mittköping har med andra ord påbörjat och kommit en bit på väg i sitt pusselbyggande när det gäller kommunens it-arkitektur. Den här upphandlingen som ju enbart rör de administrativa delarna (barn- och elevregister) och inte de pedagogiska processerna, skapar incitament att dra det ytterligare en bit på väg, eftersom processer, olika systemberoenden och informationsflöden kartläggs och tydliggörs ytterligare.

Mer information om Skolfederation

SIS arbete med standarder inom skola och lärande

Tips

Mittköping har med en beskrivning av sin it-miljö i kravställningen, för leverantörerna att förhålla sig till. Leverantörerna får en tydligare bild av hur deras lösning kan passa in och vilken eventuell utveckling som behövs.

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset