Publicerad 12 mars 2021

Så upphandlar du skoladministrativa system

Här kan du följa den fiktiva kommunen Mittköpings arbete med de olika delar som ingår i en upphandling, ta del av olika workshops, dokument och beslut.

Förstudie

Tidsplan och förstudiearbete med till exempel process- och behovsbeskrivning.

Tidsplan

Förstudie

It-arkitektur

Mittköpings arbete med att tydliggöra förutsättningar och krav när det gäller it-miljön.

IT-arkitektur

Klassning

Mittköpings arbete med klassning av informationen i systemet och informationssäkerhet. Ett arbete som ligger till grund för flertalet krav i upphandlingen.

Klassning

Avtal och kravställning

Mittköping arbete med avtal och själva förfrågningsunderlaget som också inbegriper ett framtida avvecklande.

Avtal

Kravställning

Avveckling och införande

Avgränsning och vägval

Vi har gjort några avgränsningar och vägval i materialet som är viktiga att känna till. Materialet fokuserar enbart på kärnan i det skoladministrativa systemet, barn- och elevregistret, i grova drag: ansökan, placering, kursval, studieplaner, prov- och betygsregistrering. Schemahantering, frånvaro/närvaro och övriga verktyg för den pedagogiska processen (till exempel för dokumentation, omdöme, bedömning och pedagogiska planeringar) ingår inte. Men en stor del av kraven i materialet är generiska och kan återanvändas i upphandlingar av andra it-system.

Fokus är förskola, grundskola och gymnasium. Vuxengymnasium och Kulturskola ingår inte i materialet.

Lästips

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset