Publicerad 12 mars 2021

Arbets- och styrgrupp kravställning skoladministrativa system

Arbetsgruppen består av drygt en handfull engagerade personer från runt om i landet, alla med olika roller i sina respektive hemkommuner.

I gruppen finns bland annat systemförvaltare, e-strateger, verksamhetsutvecklare och IKT-samordnare. Till arbetsgruppen har vi även kopplat till oss expertis inom olika områden, exempelvis inom området Juridik.

Styrgruppen

  • Malin Annergård, programansvarig Skola, SKR (ordförande)
  • Bo Kristoffersson, chef Barn- och utbildningsförvaltningen, Simrishamn
  • Jens Lindh, e-strateg it-forum KSL
  • Sara Meunier, it-arkitekt Inera/SKR
  • Johanna Karlén, projektledare, SKR

Kontakta gärna Johanna Karlén om du är intresserad av att veta mer och vara delaktig i arbetet.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset