Publicerad 22 mars 2022

Lämna synpunkter på beställarstöd av it i skolan

Beställning av it i skolan kräver kompetens och planering. Därför tar SKR och Adda AffärsConcept fram ett beställarstöd. Dina erfarenheter behövs. Svara på vår korta enkät till 31 mars.

– När vi frågar skolans huvudmän om vilka områden man vill ha stöd med kring digitalisering så är beställning av it ett av topp tre. Det är avgörande att beställare kan anskaffa varor och tjänster som både möter individernas behov och som fungerar tillsammans, säger Hannes Härfast, affärsrådgivare på Adda AffärsConcept.

Beställarstödet innehåller olika aktiviteter och strategier för att bli en bättre beställare. Det utgår från Addas försörjningsprocess: att se över resurser och behov i verksamheten samt sina verksamhetsmål, planera för den enskilda upphandlingen och sedan implementera avtalen, realisera nyttorna och följa upp avtalen.

– Det är mycket viktigt att se upphandling som en ledningsfråga; inte en isolerad ö utan som en del i den reguljära verksamheten. Därför riktar sig vårt beställarstöd lika mycket till förvaltningschefer som utvecklingsstrateger, projektledare och IKT-pedagoger, säger Hannes Härfast.

Skrift och seminarier

Beställarstödet kommer dels att bli en skrift, dels ett antal digitala seminarier som visar på processer, lyfter fram huvudmäns erfarenheter och svarar på vanliga frågor. Materialet beräknas vara klart under hösten 2022.

Informationsansvarig

Hannes Härfast
Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR