Publicerad 13 oktober 2021

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.

Uppgifterna regleras i Säkerhetsskyddslagen som omfattar kommuner och regioner.

Överenskommelser med staten

Det återupptagna arbetet med civilt försvar innebär att kommuner och regioner får ett större behov av att arbeta med säkerhetsskydd. SKR har tecknat överenskommelser med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som innebär att kommuner och regioner får en särskild ersättning för att arbeta med säkerhetsskydd under perioden 2018-2020.

Uppgifterna i överenskommelserna är:

  • Alla kommuner och regioner ska ha en säkerhetsskyddschef
  • Alla kommuner och regioner ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs
  • Alla kommuner och regioner ska under perioden 2018-2020 etablera en process för säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av sin verksamhet.

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (PDF) Pdf, 423 kB.

Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar (PDF) Pdf, 171 kB.

Webbinarium om säkerhetsprövning

SKR genomförde i september 2021 ett webbinarium om säkerhetsprövning av anställd personal i kommuner och regioner. Webbinariet blev mycket uppskattat, och det finns nu möjlighet för den som missade webbinariet att köpa en länk till inspelningen.

Webbinariet den 14 september: Säkerhetsprövning av anställd personal i kommuner - regioner

SKR tycker

Skrivelse om undantag från krav på säkerhetsskyddsavtal i samverkan och samarbeten

Regeringens förslag att kommuner och regioner ska teckna säkerhetsskyddsavtal när de samarbetar med andra offentliga aktörer medför administration och kostnader men inte ett bättre säkerhetsskydd.

Skrivelse om undantag från krav på säkerhetsskyddsavtal i samverkan och samarbeten

Yttrande om SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

SKR är kritiska till flera av förslagen i utredningen, som riskerar att leda till höga administrativa kostnader och ett försämrat säkerhetsskydd.

SKR:s yttrande om kompletteringar i säkerhetsskyddslagen (PDF) Pdf, 197 kB.

Yttrande om ändringar i skyddslagen

SKR anser att fastigheter som används för försörjning av läkemedel, digital infrastruktur och alarmering bör kunna bli civila skyddsobjekt.

SKR:s yttrande om ändringar i skyddslagen (PDF) Pdf, 140 kB.

SKR kräver ökat stöd och vägledning om säkerhetsskydd

SKR anser bland annat att en ny säkerhetsskyddslag måste tydliggöra att säkerhetsskyddsstödjande myndigheter ska ge utbildning till kommuner och landsting.

SKR:s yttrande över förslag till ny säkerhetsskyddslag (PDF) Pdf, 121 kB.

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset