Publicerad 14 januari 2021

Mötesplats Samhällssäkerhet 2021

Boka in den 23–24 mars och delta digitalt i Sveriges största mötesplats för alla som arbetar inom samhällssäkerhet.

Ta del av lokala, regionala och nationella perspektiv som lyfter erfarenheter från den pågående hanteringen av COVID-19, totalförsvarets utveckling och behov samt sårbarheter och lösningar för samhällets säkerhet i en allt mer polariserad värld.

Årets huvudteman

Krisberedskap och samhällets motståndskraft

Här kommer de erfarenheter om samhällets styrkor och svagheter vid hanteringen av Covid-19 utgöra fond i en vidare diskussion om hur samhällets förmåga ytterligare kan öka för att stärka samhällets krisberedskap och motståndskraft.

Samhället i gråzon och krig

Detta spår tar sin utgångspunkt i utvecklingen av totalförsvaret, med särskilt fokus vid de civila komponenterna.

Program och anmälan, Mötesplats Samhällssäkerhet

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR