Publicerad 14 januari 2021

Mötesplats Samhällssäkerhet 2021

Boka in den 23–24 mars och delta digitalt i Sveriges största mötesplats för alla som arbetar inom samhällssäkerhet.

Ta del av lokala, regionala och nationella perspektiv som lyfter erfarenheter från den pågående hanteringen av COVID-19, totalförsvarets utveckling och behov samt sårbarheter och lösningar för samhällets säkerhet i en allt mer polariserad värld.

Årets huvudteman

Krisberedskap och samhällets motståndskraft

Här kommer de erfarenheter om samhällets styrkor och svagheter vid hanteringen av Covid-19 utgöra fond i en vidare diskussion om hur samhällets förmåga ytterligare kan öka för att stärka samhällets krisberedskap och motståndskraft.

Samhället i gråzon och krig

Detta spår tar sin utgångspunkt i utvecklingen av totalförsvaret, med särskilt fokus vid de civila komponenterna.

Program och anmälan, Mötesplats Samhällssäkerhet

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset