Publicerad 23 mars 2021

Handbok stöttar kommunernas arbete med krisberedskap

För att underlätta kommunernas arbete tar Myndigheten för skydd och beredskap, MSB tillsammans med SKR fram en handbok i kommunal krisberedskap där allt stöd samlas på ett och samma ställe. Nu har fler kapitel publicerats.

Hittills har det publicerats tre kapitel om övergripande processer, dricksvatten och räddningstjänst. Nu är tre ytterligare kapitel klara:

  • IT
  • Fysisk planering
  • Skydd mot pågående dödligt våld i publik miljö

Innan sommaren kommer sex kapitel till att publiceras och under hösten kommer flera.

Handbok i kommunal krisberedskap, MSB

Underlättar dialogen

Handboken i kommunal krisberedskap hjälper kommuner att dra nytta av gjorda erfarenheter och dela olika exempel kommuner emellan. Dessutom kan handboken vara ett stöd för att underlätta dialogen mellan beredskapssamordnaren och den verksamhetsansvarige. Den kommunala krisberedskapen bygger på att verksamheterna involveras i arbetet och själva tar ansvar för sin krisberedskap – med stöd från beredskapsfunktionen.

Digital handbok

Handboken finns i digitalt format och kan laddas ned kostnadsfritt från MSB:s webbplats. Målgruppen är kommunernas beredskapssamordnare samt tjänstepersoner i de kommunala verksamheterna.

Handboken i kommunal krisberedskap är ett uppdrag från ”Överenskommelse om kommuners krisberedskap 2019–2022” mellan MSB och SKR. Projektet genomförs tillsammans med SKR och kommunala företrädare. Även myndigheter och branschorganisationer är delaktiga i framtagandet av texter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Petra Sundqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.