Publicerad 17 mars 2021

Nätverk, krisberedskap

SKR driver nätverk om krisberedskap i kommuner och regioner. Vi samordnar också kommuners och regioners deltagande i olika nationella forum för krisberedskap.

Syfte med nätverken

  • verka för utveckling av krisberedskapssystemet
  • samla och förmedla kommunernas och regionernas behov avseende krisberedskap till SKR
  • förankra SKR:s policyförslag hos kommunerna och regionerna
  • vara ett forum för ömsesidigt lärande
  • vara ett forum för kommunikation gentemot de statliga myndigheterna, samt andra aktörer

Nätverket för kommunal krisberedskap (NKK)

Nätverket består av en säkerhetschef eller säkerhets- och beredskapssamordnare per län. Representanterna utses av kommunerna i respektive län.

Utöver dessa har storstadslänen en extra företrädare. De kommunala representanterna ingår i samverkansområdena. Nätverket träffas två gånger per år på SKR.

Nätverket för regionernas krisberedskap (NRB)

Nätverket består av en representant för varje region. Representanten ska vara beredskapschef eller motsvarande.

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset