Publicerad 17 mars 2021

Nätverk, krisberedskap

SKR driver nätverk om krisberedskap i kommuner och regioner. Vi samordnar också kommuners och regioners deltagande i olika nationella forum för krisberedskap.

Syfte med nätverken

  • verka för utveckling av krisberedskapssystemet
  • samla och förmedla kommunernas och regionernas behov avseende krisberedskap till SKR
  • förankra SKR:s policyförslag hos kommunerna och regionerna
  • vara ett forum för ömsesidigt lärande
  • vara ett forum för kommunikation gentemot de statliga myndigheterna, samt andra aktörer

Nätverket för kommunal krisberedskap (NKK)

Nätverket består av en säkerhetschef eller säkerhets- och beredskapssamordnare per län. Representanterna utses av kommunerna i respektive län.

Utöver dessa har storstadslänen en extra företrädare. De kommunala representanterna ingår i samverkansområdena. Nätverket träffas två gånger per år på SKR.

Nätverket för regionernas krisberedskap (NRB)

Nätverket består av en representant för varje region. Representanten ska vara beredskapschef eller motsvarande.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset