Publicerad 12 november 2021

Beredskap för värmebölja

Värmeböljor kan innebära stora hälsoproblem för sårbara grupper. Det är därför viktigt att kommuner och regioner har beredskap för värmeböljor.

Riskgrupper är framförallt

 • äldre
 • kroniskt sjuka
 • personer med funktionsnedsättning
 • små barn, gravida och personer som tar viss medicin, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Vägledning om värmeböljor

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning för handlingsplaner inför värmeböljor. Vägledningen är skriven för kommuner, regioner och privata aktörer som ansvarar för vård och omsorg. Folkhälsomyndigheten har även tagit fram:

 • Målgruppsanpassade råd
 • Broschyrer
 • Filmer med råd till allmänhet och vård- och omsorgspersonal
 • Webbutbildning för vård- och omsorgspersonal
 • Bildbank med bilder som kan användas i informationsmaterial
 • Kunskapssammanställning om hälsoeffekter av höga temperaturer

Beredskap vid värmebölja, Folkhälsomyndigheten

Varningssystem för värmebölja

SMHI har ett varningssystem för höga temperaturer. Varningssystemet har följande varningskriterier:

 • Meddelande om höga temperaturer: Prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 26°C tre dagar i följd.
 • Klass 1-varning för höga temperaturer: Prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 30°C tre dagar i följd.
 • Klass 2-varning för höga temperaturer: Klass 1-varning utfärdad och prognos på att perioden med maxtemperatur på minst 30°C kan bli fem dygn eller längre och/eller att maxtemperaturen ligger på minst 33°C tre dagar i följd.

Registrera e-postadress hos SMHI

Meddelande och varning om höga temperaturer skickas från SMHI till länsstyrelserna, som i sin tur skickar informationen vidare till kommuner och regioner. Eftersom informationen ska gå genom flera led finns en risk att det dröjer innan den kommer fram till berörda aktörer inom vård och omsorg. Det finns därför en möjlighet för kommuner och regioner att registrera funktionsmejladresser hos SMHI. Med funktionsmejl menas en mejladress som inte är knuten till ett personnamn – till exempel socialtjanst@xkommun.se. Personliga mejladresser kommer inte att kunna registreras.

För att registrera funktionsmejl för informations- och varningsmeddelande – skicka ett mejl till SMHI: prenumeration@smhi.se

Ange i mejlet:

 • Funktionsmejl som varningarna ska skickas till
 • Vilka varningar som kommunen eller regionen vill ha
 • Vilket eller vilka distrikt som varningarna ska gälla
 • Vilka varningsklasser prenumerationen avser. Klass 1 är den lägsta nivån och klass 3 den högsta nivån. SMHI rekommenderar prenumeration på alla varningsklasser.

Information om vilka typer av varningar som man kan prenumerera på

Information om vilka varningsdistrikt som finns

Under semesterperioden kan registreringen dröja något. Det finns även vissa begränsningar i hur många adresser som SMHI:s system kan hantera.

Nytt system för varningar hösten 2021

Notera att SMHI under hösten 2021 övergår i ett nytt vädervarningssystem som medför att prenumerationer via mail direkt från SMHI kommer att upphöra.

Notifieringar till samhällsaktörer vid vädervarningar, SMHI

För löpande information om det förnyade varningssystemet, anmäl dig till införandeprojektets nyhetsbrev. Anmälan görs till:

camilla.palmer@smhi.se

Varning via app

Alla prognoser och varningar finns i SMHI:s app. Appen finns för nedladdning i App Store samt på Google Play.

Exempel på beredskapsplaner

Stockholm stad

Stockholms stad har i sina riktlinjer för en säker förskola integrerat rutiner för värmebölja.

Säker förskola, riktlinjer för barnsäkerhet, Stockholms stad (PDF) Pdf, 767 kB.

Västerås och Region Västmanland

Västerås stad och Region Västmanland har tagit fram en gemensam handlingsplan för höga temperaturer. De har även tagit fram råd vid värmebölja som riktar sig till kommuninnevånare.

Västerås stad, Värmebölja i coronatider (PDF) Pdf, 1 MB.

Region Västmanlands handlingsplan vid värmebölja (PDF) Pdf, 886 kB.

Västerås råd vid värmebölja (PDF) Pdf, 654 kB.

Kristianstad

Kristianstads kommun har tagit fram en beredskapsplan för värmebölja:

Beredskap för höga temperaturer, Kristianstad (PDF) Pdf, 581 kB.

Skåne

Klimatsamverkan Skåne har tagit fram en beredskapsplan för höga temperaturer. Planen innehåller kunskapsunderlag och checklistor för olika personalkategorier inom vård och omsorg.

Beredskapsplan och varningssystem för värmeböljor/höga temperaturer i Skåne (PDF) Pdf, 4 MB.

Klimattips.se

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Markus Planmo
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR