Publicerad 15 december 2021

Hur kan vi arbeta för att barn och unga ska växa upp med framtidstro?

Samhället behöver visa att det finns alternativ till kriminalitet och vad det ger att inte vara del av den kriminella världen. Hur kan vi visa på värdet av de gemensamma regler och värderingar som bidrar till ett tryggt och harmoniskt samhälle med möjjlighet till självförvärkligande och ett meningsfullt liv?

Att lyckas i skolan är någonting som i sig bidrar till att barn och unga mår bättre och får en grund för att lyckas med olika delar av livet. Skolan kan genom att arbeta väl med sitt grunduppdrag bidra till att minska riskerna för att barn och unga begår brott. Men hur kan dessa insikter kopplas till utvecklingen av ökade skillnader i elevers resultat mellan skolor? Vid seminariet diskuteras detta av Julia Sandahl, som doktorerade i kriminologi före sommaren.

För att stärka framtidstro och hälsosamma värderingar hos de barn och unga som välfärdens medarbetare möter behöver man vara medveten om sina egna attitder, värderingar och hur man arbetar tillsammans. Detta har man arbetat med i samverkan kring område Östberga i södra Stockholm. Samlokaliseringen av olika verksamheter har ökat samverkan och förståelsen för olika yrkesgruppers roller.

I Botkyrka har man en helhetssyn på det brottsförebyggande arbetet, från våldsförebyggande insatser i skolan, stödjande insatser till barn och unga till avhopparverksamhet för de som är i kriminalitet. Det handlar både om att skapa framtidstro och att aktivt arbeta för att ge framtidstron tillbaka till de som tappat den.

I alla exempel som presenterats i de tre tidigare seminarierna har samverkan med polisen varit en viktig del i att få till en långsiktigt hållbart främjande arbete lokalt. Vid detta seminarium är det dags för polisen att komma till tals genom Göteborgs kommunpolis.

Textning av sändningen är beställd och kommer att bifogas filmen inom kort.

Sändningen är cirka 2 timmar och 6 minuter lång.

Medverkande

  • Julia Sandahl, Stockholm stad
  • Jenny Johnsson, enhetschef för utveckling och främjande arbete, Enskede – Årsta – Vantör
  • Anna Ulfstrand, chef för bibliotek i Enskede, Hagsätra, Högdalen, Årsta, Älvsjö. Örby och Östberga
  • Pernilla Vera, säkerhetschef Botkyrka kommun
  • Ulf Merlander, polisintendent, Polisregion Väst

Moderator

Isobel Hadley-Kamptz.

Informationsansvarig

  • Anna Johansson
    Förvaltningsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR