Publicerad 6 april 2021
Frågor och svar

Praxis om biljett på MC

En vanlig invändning mot att betala avgift för motorcykel är att det inte finns någon säker plats att fästa biljetten på. Det finns också en friande dom från Svea hovrätt som går i den riktningen. Domen är dock gammal och utgår från de juridiska och praktiska förhållanden som gällde då.

Sedan dess har det införts en bestämmelse i Trafikförordningens 3 kap 49a § 2 som innebär att en parkeringsbiljett ska placeras i eller på fordonet.

I en avkunnad fällande dom i Skånska hovrätten konstateras att lagtexten inte anger något undantag för motorcyklar. Rätten inser att det kan finnas problem att fästa biljetten vid parkering med motorcyklar, men hänvisar till att det numera finns olika hjälpmedel som underlättar för mc-förare. Man anger att föraren kan ansluta sig till ett elektroniskt parkeringssystem där sådant finns, alternativt införskaffa en låsbar biljetthållare som numera finns tillgänglig på marknaden.

Informationsansvarig

  • Prem Huq
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR