Publicerad 15 juni 2021

Ny temarapport om cykelplanering

Idag, den 15 juni, släpps det nationella cykelrådets nya temarapport om cykelplanering i Sverige.

Temarapport – Cykelplanering i Sverige, Trafikverket

Rapporten ger en övergripande bild av kommunernas och regionernas samt statens roller och ansvar när det gäller planeringen av cykelinfrastruktur. Målet är att rapporten ska bidra till en större kunskap och förståelse för hur samhällsplaneringen kan skapa förutsättningar för en ökad och säker cykeltrafik, men också lyfta de utmaningar som inte minst kommunerna har i arbetet.

Cykeln är ett transportmedel som är billigt, utsläppsfritt, klimatsmart och energi- och yteffektivt samtidigt som cyklingen också bidrar till en ökad folkhälsa när fler invånare cyklar. Kommuner och regioner har därför mycket att vinna på att skapa goda förutsättningar för en ökad cykling i vardagen.

Det nationella cykelrådet är ett samverkansforum mellan statliga myndigheter, kommuner, regioner och intresseorganisationer där också SKR ingår. Rådet arbetar för bättre samverkan i det gemensamma arbetet med att både öka cyklingen och göra den mer säker.

Informationsansvarig

  • Ulf Palmgren
    Programansvarig

Kontakt

Kontakta SKR