Publicerad 13 september 2021

Kritik på teknik - låt invånarna sätta betyg på kommunaltekniken!

Delta i enkäten Kritik på teknik som låter kommuninvånarna betygsätta hur den kommunala tekniken: gata, park, vatten och avlopp samt hanteringen av hushållsavfall – fungerar.

Enkäten kommer genomföras under första kvartalet år 2022 och blir den 11:e omgången sedan starten år 1992. Syftet med enkätundersökningen är att bilda sig en uppfattning om hur den kommunala tekniken: gata, park, vatten och avlopp samt hanteringen av hushållsavfall – fungerar utifrån medborgarnas önskemål och prioriteringar. Antalet kommuner som medverkar har stadigt ökat sedan starten och vid senaste undersökningen deltog drygt var tredje kommun.

Sista anmälningsdag är den 20 december 2021.

Om Kritik på teknik

Anmälan

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR