Publicerad 12 september 2022
Frågor och svar

Hur ser tidplanen för teknikskiftet ut?

2G

2G-nätet stängs för alla operatörer vid årsskiftet 2025/2026.

3G

Avvecklingen pågår redan nu och successivt fram till år 2025. Mobiloperatörernas planer varierar något.

4G

4G-nätet moderniseras och ersätter 2G/3G i många områden, med samma eller bättre täckning.

5G

Utbyggnad av 5G-nätet pågår nu och kommer ta fart i och med tilldelning av nya frekvenser.

PTS planerar att tilldela nya frekvenstillstånd för tiden 2026–2040 genom en auktion som genomfördes år 2023. Det gäller bland annat de två frekvensband som idag används för 2G/3G men som senare kommer att användas för 4G och 5G.

Kopparnätet

Telia har aviserat att hela nätet beräknas vara avvecklat i hela landet till år 2026, tätorter inkluderade. Stängningen sker löpande och kommuner får information 12–16 månader innan nätet ska stängas. Läs mer om stängningen på Telias webbplats:

Framtidens nät, Telia

Informationsansvarig

  • Emma Ström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.