Publicerad 22 januari 2021

Nationell Landsbygdsträff

Den 10 februari arrangerar SKR i samarbete med Tillväxtverket och Landsbygdsnätverket den Nationella Landsbygdsträffen. Konferensen är digital.

Tillsammans med våra regionala medarrangörer länsstyrelser och regioner bjuder vi in dig som verkar på lokal, kommunal, regional eller nationell nivå. Träffen riktar sig till dig som är möjliggörare för landsbygdsutveckling.

Under dagen lyfter vi de innovativa landsbygderna, utvecklingskraften och hur vi tillsammans möter framtiden. Du som deltar får inspiration, kunskapsutbyte och samtal med hela landsbygdssverige.

Nationell Landsbygdsträff 2021

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset