Publicerad 28 september 2022

Handläggningskostnad per timme, taxa IMD

Kommunens handläggningskostnad per timme är en viktig beståndsdel i att bygga upp IMD-taxan. Som stöd för att beräkna en eller flera handläggningskostnader per timme i kommunen, finns en särskild beräk­ningsmall.

Underlaget är ett stöd som tillhandahålls av SKR. Det är avsett att kunna användas av kommunerna som stöd vid upprättande av taxor inom miljöbalkens och plan- och bygglagens områden samt för lag (2022:333) om energimätning i byggnader.

Med stöd av beräkningsmallen räknar du fram handläggningskostnaden per timme.

Handläggningskostnad per timme, beräkningsmall (Excel) Excel, 646 kB.

Handledning till beräkningsmallen

I det här dokumentet kan du läsa mer om hur beräkningsmallen ska användas.

Beräkna handläggningskostnad per timme, handledning (PDF) Pdf, 525 kB.

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.