Publicerad 18 mars 2021

Handläggningskostnad per timme

Underlag för att beräkna handläggningskostnaden per timme inom miljöbalkens, plan- och bygglagens områden samt för geodata.

SKR tar fram underlag som kan användas av kommunerna som stöd vid upprättande av taxor inom miljöbalkens och plan- och bygglagens områden samt för geodata. Kommunens handläggningskostnad per timme för respektive myndighetsområde är en viktig utgångspunkt för arbetet med taxeunderlagen.

Det är kommunen som beslutar om sina taxor, och över sitt sätt att beräkna handläggningskostnaden per timme. SKR tillhandahåller underlaget, och kommunen beslutar sedan om man vill använda det.

Handläggningskostnad per timme

Använd det här dokumentet för en bättre förståelse om hur beräkningsmallen ska användas.

Beräkna handläggningskostnad per timme, handledning (PDF) Pdf, 525 kB.

Med stöd av beräkningsmallen räknar du fram handläggningskostnad per timme.

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, MB PBL, april 2015 (Excel) Excel, 646 kB.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.