Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Vad gäller för öppen data?

Vissa kommuner har valt att tillgängliggöra hela eller delar av sin geodata som öppna data. Om kommunen väljer att inte ta betalt för sin geografiska information så behövs heller ingen taxa för den eller de produkter det fria tillhandahållandet gäller. Däremot kan det naturligtvis finnas ett behov av att undersöka och redovisa områdets kostnader. Underlaget bör kunna vara till stöd även i ett sådant arbete.

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.