Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Hur ska avgiftsbelagda utskrifter hanteras? 

Om kommunen vill ta ut avgifter för utskrifter, behöver detta regleras i en taxa. Om kommunens ordinarie utskriftstaxa inte omfattar de utskrifter och den kopi­ering som är nödvändig för geodataverksamheten, behöver utskriftstaxan komplette­ras.

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.