Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Hur ska personuppgifter hanteras i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande?

Det är lämpligt att sammanfatta inkomna synpunkter i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. Det blir då lättare att sålla bort de eventuella personuppgifter som saknar betydelse för planarbetet eller för förståelsen av det inkomna yttrandet. Publicering av fastighetsbeteckningar eller adresser bör dock i de flesta fall kunna betraktas som nödvändig behandling för kommunens myndighetsutövning. I ett samrådsyttrande kan känsliga personuppgifter förekomma, så som politisk tillhörighet eller hälsotillstånd avseende privatperson. Dessa bör aldrig redovisas i samrådsredogörelsen. Det är viktigt att poängtera att de inkomna yttrandena i sin helhet är allmän handling. Dessa går alltid att ta del av på begäran och ersätts inte av samrådsredogörelsen.

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.