Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Får kommunen publicera planhandlingar där det förekommer personuppgifter på kommunens webbplats under samråd, granskning och efter laga kraft?

Ja, det är vår bedömning. För en byggnadsnämnd eller motsvarande kan publicering av planhandlingar anses vara ett allmänt intresse och ett led i myndighetsutövning och planhandlingar kan därmed i normalfallet publiceras på webbplatsen. Däremot ska kommunen naturligtvis vara noga med att inte publicera fler personuppgifter än vad som behövs för att planhandlingarna ska vara tydliga och konsekvenserna av planen uppenbara.

Känsliga personuppgifter och personnummer finns normalt inte i kommunala planhandlingar men om det skulle finnas någon sådan uppgift så ska den/de uppgifterna tas bort eller mörkas i den version som publiceras. Samma sak gäller också för personuppgifter som rör fällande domar i brottmål eller beslut som gäller säkerhetsåtgärder (straffprocessuella tvångsmedel) i brottmål.

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.