Publicerad 12 februari 2021

Stöd vid markanvisningar

Nu finns ett stöd för kommunerna i arbetet med avtal vid markförsäljning i samband med detaljplanering.

Försäljning av kommunal mark styrs av flera lagar och regler. Mark får inte säljas till underpris och hänsyn måste tas till såväl EU-regler och kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och förbud att gynna enskilda näringsidkare.. Därutöver ställer plan- och bygglagen krav på en prövning av att ett visst område lämpar sig för tänkt bebyggelse.

För att förklara vad som gäller i samband med försäljning av kommunal mark har SKR tagit fram ett stödmaterial som beskriver de grundläggande förutsättningarna. Här beskrivs även kortfattat alternativet att upplåta mark med tomträtt.

Markanvisningar – grundläggande förutsättningar (PDF) Pdf, 966 kB.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset