Publicerad 12 mars 2021
Frågor och svar

Hur är jämförelsen gjord?

SKR har bett att få tillgång till tidsuppskattningarna från de kommuner som vi har kännedom om använder taxeunderlaget. Sedan har vi sammanställt resultaten från de olika tidsuppskattningarna från de kommuner som skickat in sitt material, och beräknat medelvärde, median etc.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset