Publicerad 17 september 2021

Handläggningskostnad per timme

Kommunens handläggningskostnad per timme är en viktig beståndsdel i att bygga upp PBL-taxan. Som stöd för att beräkna en eller flera handläggningskostnader per timme i kommunen, finns en särskild beräk­ningsmall.

Underlaget är ett stöd som tillhandahålls av SKR. Det är avsett att kunna användas av kommunerna som stöd vid upprättande av taxor inom miljöbalkens och plan- och bygglagens områden.

Med stöd av beräkningsmallen räknar du fram handläggningskostnaden per timme.

Handläggningskostnad per timme, beräkningsmall (Excel) Excel, 646 kB.

Handledning till beräkningsmallen

I det här dokumentet kan du läsa mer om hur beräkningsmallen ska användas.

Beräkna handläggningskostnad per timme, handledning (PDF) Pdf, 525 kB.

Om kommunen ska räkna fram en enda gemensam handläggningskostnad per timme eller exempelvis en för bygglovverksamheten och en för detaljplaneverksamheten, beror på kommunens förutsättningar. Om kostnaderna skiljer sig markant åt mel­lan de olika verksamheterna kan det vara relevant att ha olika handläggningskostnad per timme. Är skillnaden liten, finns sanno­likt ingen nytta av att räkna ut flera olika handläggningskostnader.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset