Publicerad 27 april 2021

Handläggningskostnad per timme, PBL-taxa

Underlag för att beräkna handläggningskostnaden per timme inom miljöbalkens och plan- och bygglagens områden.

SKR tar fram underlag som kan användas av kommunerna som stöd vid upprättande av taxor inom miljöbalkens och plan- och bygglagens områden. Kommunens handläggningskostnad per timme för respektive myndighetsområde är en viktig utgångspunkt för arbetet med taxeunderlagen.

Det är kommunen som beslutar om sina taxor, och över sitt sätt att beräkna handläggningskostnaden per timme. SKR tillhandahåller underlaget, och kommunen beslutar sedan om man vill använda det.

Handläggningskostnad per timme

Använd det här dokumentet för en bättre förståelse om hur beräkningsmallen ska användas.

Beräkna handläggningskostnad per timme, handledning (PDF) Pdf, 525 kB.

Med stöd av beräkningsmallen räknar du fram handläggningskostnad per timme.

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, MB PBL, april 2015 (Excel) Excel, 646 kB.

Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

SKR tillhandahåller ett index som går att använda till uppräkning av taxan, Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet är tänkt att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Detta prisindex används i SKR:s egna beräkningar och beskrivningar av sektorns kostnadsutveckling.

Hämta index och se exempel på hur du räknar upp timtaxan

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset