Publicerad 20 oktober 2021

Handläggningskostnad per timme, taxa IMD

Kommunens handläggningskostnad per timme är en viktig beståndsdel i att bygga upp IMD-taxan. Som stöd för att beräkna en eller flera handläggningskostnader per timme i kommunen, finns en särskild beräk­ningsmall.

Underlaget är ett stöd som tillhandahålls av SKR. Det är avsett att kunna användas av kommunerna som stöd vid upprättande av taxor inom miljöbalkens och plan- och bygglagens områden samt för lag (2014:267) om energimätning i byggnader.

Med stöd av beräkningsmallen räknar du fram handläggningskostnaden per timme.

Handläggningskostnad per timme, beräkningsmall (Excel) Excel, 646 kB.

Handledning till beräkningsmallen

I det här dokumentet kan du läsa mer om hur beräkningsmallen ska användas.

Beräkna handläggningskostnad per timme, handledning (PDF) Pdf, 525 kB.

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset