Publicerad 18 mars 2021

Taxa, geodata

För att kunna ta betalt för bland annat geodata/geografisk information och relaterade tjänster, behöver kommunen en taxa. På sidorna om geodata-taxa hittar du såväl SKR:s underlag för att upprätta en taxa som hänvisningar till lagrum som styr kommunens möjligheter att ta ut avgifter.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset