Publicerad 21 december 2021

Taxa, geodata

För att kunna ta betalt för bland annat geodata/geografisk information och relaterade tjänster, behöver kommunen en taxa. På sidorna om geodata-taxa hittar du såväl SKR:s underlag för att upprätta en taxa som hänvisningar till lagrum som styr kommunens möjligheter att ta ut avgifter.

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset