Publicerad 18 mars 2021

Exempelsamling PBL

Exempelsamlingen innehåller exempel på material som kan användas vid hanteringen av byggnadsnämndens arbete med lov, byggande och tillsyn.

Exempelsamlingen är ursprungligen ett material som togs fram i samarbete med Bygglovalliansen. Versionen som nu ligger ute har reviderats av SKR.

Lov och förhandsbesked

Tillsyn

Byggskedet

Förändringar i dokumenten

För er som har använt dokumentsamlingen tidigare finns några förändringar:

  • Flödesschemana har utgått. Vi hoppas att arbetsgången ändå blir tydlig genom namn, innehåll och ordning på dokumenten.
  • Några underlag gällande bygglov har fått nya beteckningar. De gamla beteckningarna finns dock med inom parenteser både på länksidan och i sidhuvud för de som vill kunna känna igen sig.

Stöd till egna mallar

Vi vill understryka att de dokument som presenteras är exempel som kan användas som stöd för kommunerna i sina arbeten med att utforma egna mallar. Dokumenten är inte granskade av, eller framtagna i samarbete med Boverket. De har däremot varit ett av underlagen som Boverket använt när de utarbetat sin vägledning som publicerats i mitten av oktober 2016 på Kunskapsbanken.

Vägledning

Beslut om lov

Beslut om förhandsbesked

Byggnadsnämndens hantering av överklagande av förhandsbesked och lov

Exempelmallarna på hemsidan uppdateras inte löpande och är därför inte avstämda mot ny eller förändrad lagstiftning som tillkommit efter senaste revideringen. De flesta exempelmallar på hemsidan reviderades under 2015 och 2016. Under 2020 planerar vi att göra en översyn av exempelsamlingen och reviderade versioner kan komma att läggas ut efter hand. Om ni upptäcker sakfel i dokumenten är vi tacksamma om ni uppmärksammar oss på detta.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset