Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Hur ska avgiftsbelagda utskrifter hanteras? 

Om kommunen vill ta ut avgifter för utskrifter, behöver detta regleras i en taxa. Om kommunens ordinarie utskriftstaxa inte omfattar de utskrifter och den kopi­ering som är nödvändig för geodataverksamheten, behöver utskriftstaxan komplette­ras.

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset