Publicerad 25 mars 2021

Normalavtal SKR - Lantmäteriet

SKR och kommunerna samarbetar sedan många år med
Lantmäteriet kring geografisk information, fastighetsinformation och fastighetsbildning. Till grund för samarbetet finns ofta avtal.

SKR och Lantmäteriet skriver i många fall så kallade "normalavtal" med varandra. Dessa fungerar som mallar för avtalen mellan Lantmäteriet och respektive kommun.

Lantmäteriet sade upp de flesta avtalen med SKR och kommunerna per 2017-12-31. Några avtal har bytts ut till nya, andra har återtecknats. Följande normalavtal är nu aktuella:

Normalavtal ABT (adresser, byggnader, topografi)

Lantmäteriet erbjuder kommunerna att återteckna de uppsagda avtalen.

Normalavtal 2007 ABT (PDF)

Följebrev Gemensam objektsspecifikation 2011 till ABT (PDF)

Objektspecifikation 2011 till normalavtal ABT (PDF)

Kartbilaga till ABT (PDF)

Kommunspecifika uppgifter till ABT (PDF)

Tillägg till normalavtal ABT för kommuner med öppen data (PDF)

Missiv Tillägg ABT (PDF)

Ersättningsmodell enligt ramavtal 2007, ABT (PDF)

Räknefunktion för ABT 2021 (Excel)

Normalavtal om kvalitetsförbättringar i Fastighetsregistret (FR)

För kommuner med Lantmäterimyndighet (KLM)

Överenskommelse FR (PDF)

Normalavtal FR (PDF)

Bilaga 1 FR (PDF)

För övriga kommuner

Överenskommelse DRK (PDF)

Revidering av Normalavtal DRK (PDF)

Normalavtal DKR (PDF)

Normalavtal DRK, bilaga (PDF)

Normalavtal om kommunala förrättningsförberedelser (KFF)

Överenskommelse KFF (PDF)

Avtalsformulär KFF (Word)

Allmäna bestämmelser KFF (ABKFF), (PDF)

Villkor för användning av GeoVy och behandling av personuppgifter (PDF)

Ramavtal mellan SKR och Lantmäteriet

För närvarande finns inget ramavtal mellan SKR och Lantmäteriet.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset