Publicerad 1 juli 2021

Kommunernas roll i fastighetsbildningen

Fastighetsindelningen används vid till exempel samhällsplanering, miljötillsyn, folkbokföring, fastighetstaxering, fastighetsförvaltning och för administrativa indelningar.

Fastigheter är en förutsättning för handel med fast egendom och för kreditgivning. Fastighetsindelningen kan ändras genom en lantmäteriförrättning.

Detta gör SKR

SKR stödjer de 39 kommunala lantmäterimyndigheterna och ett 70-tal kommuner som medverkar i statliga lantmäteriförrättningar genom bland annat intressebevakning, normalavtal och nätverksträffar.

Kommunala lantmäterimyndigheter

I Sverige finns 39 kommunala lantmäterimyndigheter (KLM). I övriga kommuner är fastighetsbildningen statlig och bedrivs av den statliga lantmäterimyndighetens (Lantmäteriets) lokalkontor i hela landet.

KLM finns i följande kommuner

Kommuner där KLM finns

Borås

Karlskoga

Norrköping

Umeå

Gävle

Karlstad

Sandviken

Uppsala

Göteborg

Kristianstad

Skellefteå

Varberg

Halmstad

Landskrona

Skövde

Vänersborg

Haninge

Linköping

Stockholm

Västerås

Helsingborg

Lund

Sundsvall

Växjö

Huddinge

Malmö

Södertälje

Örebro

Hässleholm

Motala

Trollhättan

Örnsköldsvik

Jönköping

Mölndal

Täby

Östersund

Kalmar

Nacka

Uddevalla

 

Nätverk för KLM-kommuner

KLM-kommunerna samarbetar i ett nätverk hos SKR. Ordförande i nätverkets styrgrupp är Cecilia Gran, Malmö stadcecilia.gran@malmo.se

Kontaktperson för nätverket är Elisabeth Roos, SKR.

Kommuner som medverkar i statliga lantmäteriförrättningar

Ett 70-tal kommuner har avtal med Lantmäteriet om att medverka i den statliga fastighetsbildningen (så kallade KFF-avtal).

Kontaktperson för nätverket är Marianne Leckström, SKR.

Fastighetsbildningens roll i en digital samhällsbyggnadsprocess

Regeringen gav 2020 Lantmäteriet i uppdrag att analysera digitaliseringens effekter på fastighetsbildningsverksamheten och att redovisa hur digitala lösningar kan användas för att förstärka och utveckla informationsstödet inom fastighetsbildningsprocessen. Uppdraget redovisades till regeringen den 1 december 2020.

SKR tog i sammanhanget fram en rapport med syfte att ge Lantmäteriet inspel i arbetet genom att lyfta KLM-kommunernas behov och tankar kring digitaliseringens möjligheter och fastighetsbildningens betydelsefulla roll i samhällsbyggnadsprocessen.

Fastighetsbildningens roll i en digital samhällsbyggnadsprocess

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset